Loading...
Skip to Content

Privacyverklaring

Uw privacy is voor ons belangrijk

SABAI DEE, gevestigd in de Ten Brielensesteenweg 88 te Wervik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres : Ten Brielensesteenweg 88 te Wervik
Telefoon : +32 (0)474 91 02 73
E-mail : info@sabai-dee.be

Jimmy Decock is de Functionaris Gegevensbescherming van SABAI DEE zij is te bereiken via info@sabai-dee.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

SABAI DEE verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@amante-wellness.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SABAI DEE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Reservatieformulier of mail contact

Via deze middelen kan U aan SABAI DEE uw persoonsgegevens verstrekken. Wij gebruiken deze data enkel om uw verblijf en wensen zo volmaakt mogelijk te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

SABAI DEE neemt sporadisch op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken. Die normaal geen (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SABAI DEE) tussen zit. SABAI DEE gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Google analytics en dit enkel ter verbetering van onze website en dit zeker niet met de bedoeling naar enige verwachte persoonlijke gevolgen voor betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SABAI DEE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren 2 jaar als de bewaartermijn voor de persoonsgegevens. De reden van bewaring is om U te kunnen contacteren indien nodig en enkel in functie van onze B&B.

Delen van persoonsgegevens met derden

SABAI DEE verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SABAI DEE gebruikt alleen technische en functionele cookies of analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SABAI DEE en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amante-wellness.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw persoonsgegevens die U niet wenst kenbaar te geven zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SABAI DEE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Vlaamse overheid.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SABAI DEE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@amante-wellness.be

Welke rechten je hebt over je data

Je kan verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden. Contacteer ons hiervoor via info@amante-wellness.be.

?>